I detta avsnitt gästas podden av två socialsekreterare, Josefin och Leila, från Stockholms stads Förstärkningsteam. De delar med sig av sina erfarenheter av att träffa unga som lever med hedersnormer.

Vi pratar om den rädsla som ungdomar många gånger känner inför socialtjänsten, hur vi bemöter rädsla och misstro, och hur vi skulle kunna bygga ett förtroende istället. Vi diskuterar även andra yrkesverksammas misstro till socialtjänstens arbete och rädslan inför att skriva orosanmälningar. Att ta kontakt med socialtjänsten kan vara förenat med både motstånd och risker - så hur kan vi som yrkesverksamma göra för att det ska bli så bra som möjligt redan från början.

Josefin och Leila berättar om hur de ser på orosanmälan, vad som är bra att säga, vad socialtjänsten behöver veta och vad som händer efter en orosanmälan. Avslutningsvis delar de med sig av utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Origo Stockholm. Innehållet i podden är skapat av Origo Stockholm och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.