I slutet av april 2022 röstade riksdagen igenom det nya brottet hedersförtryck. I detta avsnitt bryter Origos polis Hilda tillsammans med kurator Poya ner vad den nya lagstiftningen innebär.

- Vilka gärningar omfattas av straffbestämmelsen

- Vad innebär närståenderekvisitet? 

- Gärningarna måste ha ett hedersmotiv och ha ett tidsmässigt samband 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Origo Stockholm. Innehållet i podden är skapat av Origo Stockholm och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.