Mer grönska och tillräckligt stora ytor är viktiga faktorer för att öka rörelsen och lekglädjen på skolgårdarna. Men i dag når väldigt få barn upp till rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet om dagen, och skillnaderna mellan de som rör sig mycket och de som rör sig lite eller inte alls ökar. Många ser skolan som en bra plats att jobba med att vända den trenden; i skolan når vi alla barn och unga och kan erbjuda samma förutsättningar och möjligheter. Vi pratar med Daniel Berglind, forskare i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet som mäter förskole- och grundskolebarns rörelse och Tanja van de Meulebrouck som är arkitekt och jobbar på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad med strategiska frågor och med ombyggnad och nybyggnation av skolor och skolgårdar. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones. Producent Cecilia Corfitsen, Umami produktion.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Arwidsson Talks. Innehållet i podden är skapat av Arwidsson Talks och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.