Trospraksis
Avsnitt

Om den organiske bønnen (Ulla Käll)

«Når du gjør noe som gjør at du kjenner at ‘nå er jeg ett med meg selv’: Slipp Gud inn i det! La det bli en bønn, selv om det ikke ligner det vi tradisjonelt tenker er bønn. Det handler om å utvide bønnen.»

Ulla Käll i episode 9 av Min praksis, en videointervjuserie med Etter Kristus, der vi inviterer folk til å snakke om en praksis som har blitt viktig for dem i deres religiøse liv.

Samtalen i videoformat finner du her. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Areopagos. Innehållet i podden är skapat av Areopagos och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.