• Hvilke klima- og miljøudfordringer, der er ved dansk produktion af grise?
  • Hvad landmanden gør for at belaste klimaet og miljøet mindre?

Vi skal blandt andet høre om gylle, biogas og foder med protein

Slides til denne episode om klima og miljø i forhold til svineproduktion:

Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om klima- og miljøudfordringen i svineproduktion.

Besøg en landmand, der har en gård med grise:

Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
 
 Find en landmand i nærheden her

Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om svin, klima og miljø:

Gylle er værdifuld mad for vores planter på marken:

https://www.youtube.com/watch?v=1cSO5J6pRPk

Oversigt over forskellige fødevares klimaaftryk:

https://concito.dk/concito-bloggen/her-faar-du-mest-ernaering-klimaaftrykket 

Certificering af den soja, som bruges i foderet til danske grise:

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2020/08/260820_paa_vej_med_certificeret_soja 

https://www.dieh.dk/projekter/dansk-alliance-for-ansvarlig-soja/certificeringsordninger/ 

Sådan laver man biogas:

https://natureenergy.dk/biogas 

Oversigt over godkendt miljøteknologi, som landmanden kan bruge i stalden:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/

Hvad er SkyClean?

https://lf.dk/viden-om/klima/ny-teknologi-kan-halvere-landbrugets-klimaaftryk

Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen

Om Klog på Gris:

Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.