Sunde maver for grisene i de danske stalde er emnet for dette afsnit af Klog på gris.

  • Hvad det er for maveudfordringer, der rammer nogle danske grise?
  • Hvorfor udfordringerne hos nogle grise udvikler sig til mavesår?
  • Hvad landmanden gør for at forebygge mavesår hos sine grise?

Slides til denne episode om danske grises maver:

 Hvis du er underviser, kan du have gavn af disse slides med fakta.

Besøg en landmand, der har en gård med grise:

Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
 
 Find en landmand i nærheden her

Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om, hvordan grise får sunde maver:

Se mere om hvilke råvarer en landmand kan blande i foderet:

https://www.youtube.com/watch?v=efoOlUvurCw

Landmandens tjekliste til god mavesundhed hos grise:

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/management/vejledninger/mavesundhed_hos_grise_tjekliste 

Sådan fremstilles og opbevares foder til grise:

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/staldsystem/foder_vandsystem/foderfremstilling-og-opbevaring

Hvis du vil vide endnu mere om foder til grise:

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/foder 

Det ved man om maveforandringer hos grise:

https://svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sygdomme-og-behandling/mave_tarmsystemet/mavesaar

Undersøgelse viser færre sobesætninger med mavesår end tidligere:

https://svineproduktion.dk/services/-/media/697EE6C5AE3F4D9DBD07F70B9888576B.ashx

Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:

Om Klog på Gris:

Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.