Klog på gris
Avsnitt

Hvad er der sket med Jens Hansens bondegård?

Størrelsen af de danske svinebesætninger og deres antal er en del af emnet for denne episode af Klog på gris.

 Vi skal blandt andet finde ud af:

  • Hvordan grisens liv har ændret sig siden farfars tid?
  • Hvordan dansk svineproduktion har udviklet sig?
  • Hvorfor dansk svinekød er så attraktivt i udlandet?

Slides til denne episode om strukturudviklingen i dansk svineproduktion:

Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om strukturudviklingen i dansk svineproduktion og eksport af dansk svinekød.

Besøg en landmand, der har en gård med grise:

Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.

Find en landmand i nærheden her.


Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om dansk svinelandbrugs udvikling:

Rapport om dansk svineproduktion i fremtiden:

https://www.teknologisk.dk/_/media/53029_Rapport%20-%20Dansk%20svineproduktion%20i%20fremtiden.pdf 

Ugentlig nyhedsopdatering for udviklingen i tal inden for landbruget:

https://lf.dk/tal-og-analyser/markedsblik 

En landmand fortæller om sine overvejelser om fremtiden:

https://vimeo.com/105104095 

Økonomisk analyse: 100års Løn og prisudvikling i landbruget:

https://lf.dk/tal-og-analyser/samfundsanalyser/samfundsokonomiske-analyser/2016/100-aars-loen-og-prisudvikling-i-landbruget

En undersøgelse blandt dyrlæger om dyrevelfærd:

http://infolink2019.elbo.dk/Dvt/dokumenter/doc/9560.pdf

Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:

 https://skole.lf.dk/find-materialer?filter=Grise

Om Klog på Gris:

Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.
 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.