Halekupering af danske grise er det overordnede emne i dette afsnit af podcasten "Klog på gris".

Vi skal blandt andet finde ud af:

·      Hvorfor det kan være nødvendigt at kupere halen på en dansk gris?

·      Hvorfor grise kan finde på at bide hinanden i halen?

·      Hvad landmanden gør for at undgå halekupering og alligevel forhindre halebid?

Slides til denne episode om halekupering af danske grise:

Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om halekupering af danske grise.

Besøg en landmand, der har en gård med grise:

Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
 
Find en landmand i nærheden her:
 
 http://map.danskesvineproducenter.dk/

Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om halekupering:

Vi forestiller os, at baggrundsmaterialet kan være en hjælp for alle, der leder efter fakta om dansk svineproduktion, trivsel hos grise og halekupering

Her kan du se halekupering af grise, mens grisene dier soen:

https://vimeo.com/85023770 

Vejledninger og regler vedrørende halekupering:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Halekupering-af-svin.aspx 

Sådan vurderer landmanden, om der er risiko for halebid og dermed behov for halekupering:

https://svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/halebid_risikovurdering 

Sådan opstår halebid, og hvad gør man?:

https://svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sygdomme-og-behandling/hudskader/halebid

En videnskabelig sammenligning mellem konventionelle grise og økologiske, frilandsgrise:

https://link.springer.com/article/10.1186/2055-5660-1-4

 Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:

Om Klog på Gris:

Podcasten "Klog på gris" er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

"Klog på gris" er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.