Trivsel i de danske svinestalde er emnet i denne episode af podcasten "Klog på gris". 

Vi skal blandt andet finde ud af:

·      Om den danske gris har det godt?

·      Hvordan livet er for en typisk dansk gris?

·      Hvorfor danske orner bliver kastreret?

Du får også en række fakta om grise og dansk svineproduktion.

Slides til denne episode om trivsel i de danske svinestalde:

Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af slides med fakta om trivsel i danske svinestalde. 

Besøg en landmand, der har en gård med grise:

Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
 
Find en landmand i nærheden her:

 http://map.danskesvineproducenter.dk/

Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om trivsel hos grise i danske svinestalde.

Vi forestiller os, at baggrundsmaterialet kan være en hjælp for alle, der leder efter fakta om leder efter fakta om dansk svineproduktion og trivsel hos grise.

Så friske er danske grise ved ankomst til udlandet efter en lang køretur gennem Europa:

https://vimeo.com/432157800 

Se en landmand fortælle om løse søer:

https://vimeo.com/105963711 

Regler om dyrevelfærd:

https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/love-_regler-og-standarder/dyrevelfaerd

Korte videoer om grisens liv i stalden:

https://www.go-gris.dk/galleri/video/2019.aspx 

 Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:

 https://skole.lf.dk/find-materialer?filter=Grise

Om Klog på Gris:

Podcasten "Klog på gris" er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

"Klog på gris" er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.