Klog på gris
Avsnitt

Får den danske gris for meget antibiotika?

  • Får danske grise får meget antibiotika?
  • Hvad gør landmande for at begrænse brug af antibiotika?
  • Hvad er MRSA?

Slides til denne episode brug af antibiotika til danske grise samt MRSA hos svin:

 Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.

 Find en landmand i nærheden her.

Uddybende materiale om antibiotika i dansk svineproduktion og MRSA hos grise:

En landmand fortæller, hvordan han håndterer MRSA

Informationsark om MRSA fra Statens Seruminstitut

Vejledning om MRSA i Svinebesætninger fra Statens Seruminstitut

MRSA: Viden og råd fra Statens Seruminstitut

SSI-rapport viser begrænset smitte til andre personer end dem, der arbejder i stalden

Forbrug af antibiotika til dyr og mennesker i Danmark (Danmap-rapporterne)

Forbrug af antibiotika til dyr i EU (EU’s ESVAC-rapport)

Fakta om opdræt af grise brug af uden antibiotika

Statens MRSA-handlingsplan

MRSA-ekspertgruppens årsrapport fra 2017

Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.
 
 Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.
 
 Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.
 
 Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.