Teknologi i danske svinestalde er emnet for denne episode af podcasten Klog på gris:

  • Er teknologien blevet vigtigere end grisene?
  • Hvad driver den teknologiske udvikling i landbruget?
  • Hvilke eksempler er der på teknologisk udvikling?

Slides til denne episode om teknologi i danske stalde:

Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om, teknologi og brugen af den i danske stalde med grise:

 Besøg en landmand, der har en gård med grise:

Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.

 Find en landmand i nærheden her.

Her kan du finde baggrundsmateriale om teknologi i danske svinestalde:

Se mere om hvilke råvarer en landmand kan blande i foderet.

Et kik ind i en ny topmoderne slagtesvinsstald.

Sådan fremstilles foderet.

Oversigt over godkendt miljøteknologi, som landmanden kan bruge i stalden.

Gyllekøling – en vidunderlig teknik.

Nogle vægte kan selv sortere grisene.

Vaskerobotter sparer tid, penge og kedeligt arbejde

Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen.

Om Klog på Gris:

Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Danske Svineproducenter. Innehållet i podden är skapat av Danske Svineproducenter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.