Det här programmet presenterar bakgrunden till och tankar om ett konstverk av Michele Masucci och Karl Sjölund som på grund av olika omständigheter inte gick att genomföra under Luleåbiennalen 2020. Vändningar i det planerade genomförandet återberättas och olika beståndsdelar och frågeställningar diskuteras. En betraktelse över ett specifikt konstverks tillblivelse och förutsättningar blandas med spekulationer om vår tids ödesfrågor.

 

Verket tog sin utgångspunkt i 1980- och 90-talens Gällivare och nyliberalismens gradvisa intåg med kulturella, politiska och sociala förändringar. Genom funna objekt, artefakter från den tiden, skulle tidstypiska fenomen liksom den framväxande privata lyxkonsumtionen reflekteras. Hur introduktionen av kabel-TV med program som Baywatch, lånefinansierade pickups och hemmabarer frammanade nya begär och sociala förhållanden. Vi ville förstå hur ett samhälle starkt förankrad i arbetarrörelsens historia och gemenskap under några decennier omvandlades av individualism och privatisering. En förvandling som tog sig unika uttryck utifrån ortens kulturhistoria men ingick i kapitalismens globala utveckling, med 80-talets motreaktion till 60–70 talens sociala kamper och föreställningen om historiens slut efter Sovjetunionens förfall. De tidiga sociala och kulturella tecken vi spårade föregick omfattande neoliberala strukturomvandlingar, överordnade styrsätt som satte gamla ideologiska konfliktlinjer ur spel. I Norrbotten innebar detta en global marknadsanpassning av gruvindustrin under 2000-talet.

 

Denna spårning av en särskilt tid och plats maskulina konsumtionskultur skulle konfronteras med populära folkvisor som återberättade kvinnors livsvillkor under 1900-talet. När verket inte längre kunde genomföras som en fysisk installation tog det en ny form. De bredare historiska förvandlingarna i Gällivares historia skulle presenteras genom Karls egen mormor, Ruth Åkerman, som lämnat efter sig en dagbok skriven under 90-talet. Ruth, som gick bort 2018, växte upp i Malmberget på 30- och 40-talet och under sitt liv utvecklade hon ett skrivande som blandade minnen och personliga betraktelser. Fragment ur Ruths dagbok läses upp i programmet.

Michele Masucci (f. 1980, Sollentuna) och Karl Sjölund (f. 1986, Luleå) är konstnärer verksamma i Stockholm.

 

Musik i programmet:

Ledmotivet till tv-serien Baywatch. I'm Always Here, (also known as I'll Be Ready), Jimmi Jamison, 1991

Leena Tornionjokilaakson. Tornedalens Travolta. Pajala: Åke Siikavaara, 1996

Gällivare Frans. Rallarkockan. Gällivarevisor, Gällivare: Norrlåtar, 1975

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör luleabiennial2020. Innehållet i podden är skapat av luleabiennial2020 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.