Okay, not hippopotamus with insomnia, but we are talking 1. people who die from lack of sleep and 2. the dangerous yet cutie patootie hippo. Wow!

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.