Petter Flordal på Madden Analytics, ett verktyg som hjälper e-handlare att planera sitt lager. Joni var dubbelbokad så Jasmin körde inspelningen själv men Joni och Jasmin pratar om intervjun.

Petter säger att deras kunder säger om Madden Analytics “äntligen kan vi prognostisera lagerbehoven så att vi slipper sitta med överlager”. Det effektiviserar kundernas arbetstid och kunna göra besparingar. Kunderna slipper stora och tunga spreadsheets och verktyget gör tunga beräkningar åt dem.

De har hållt på under 2 år, i början hjälpte de olika e-handlare att samla data och förstå hur deras varor säljs hos olika återförsäljare. Då såg de att återförsäljarna hade svårt att hålla koll på sin egen data och göra prognoser, och då föddes idén till produkten som finns idag. Den kunde de testa ganska snabbt på sina kunder, få feedback på den och jobba vidare.

Sättet de är datadrivna på är att de är väldigt nära sina kunder och har kontinuerlig dialog med dem. Där får de feedback på befintliga produkten och de kan också be om feedback på nya idéer de har.

Vi pratar om Madden Analytics har Product/Market Fit och vad det skulle kunna innebära.

Datadrivet är en podd av scilla.studio.

Vill du ha hjälp med att komma igång med experiment i ditt team? Hör av dig till oss på scilla.studio eller på Linkedin.

Vill du vara med och berätta om hur ditt företag jobbar med att jobba datadrivet?

Hör av dig till oss på Linkedin:

Vi som leder podden heter Joni Lindgren och Jasmin Yaya.

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/datadrivet/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Joni Lindgren & Jasmin Yaya. Innehållet i podden är skapat av Joni Lindgren & Jasmin Yaya och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.