Dagen avsnitt kommer att handla om mångfald och inkluderande för att skapa en framtida god grund för för företags framtida utveckling. Att inte låta våra fördomar stå i vägen för att exempelvis anställa en individ med en funktionsvariation, utan se till kompetensen som individen besitter.

 

Dagens gäst är Tove Möller, senior expert inom Diversity, Inclusion, Equality & CSR. Hon har drivit förändringsarbete för skapa förutsättningar för ökad representation. Dagens företag behöver tänka på att vara kreativa och intressanta för att säkra tillväxt men också för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därigenom kan de locka till sig kompetenser som är nödvändiga inför framtiden och de utmaningar som finns. Det är få kandidater som söker sig till stereotypa företag, med trånga och likformade åsiktskorridorer där kreativiteten och olikheter inte kan blomma ut.

 

 

Tove har genom åren har fått fler än 10 olika nomineringar och utmärkelser för sitt arbete, den senaste som Financial Times Diversity Leaders 2021.

 

Tove har också deltagit med sin kompetens i projekt finansierat av Europeiska Socialfonden för Universell utformning av arbetsplatser, målet där är att våra arbetsplatser ska, i det sociala, organisatoriska, och fysiska utformningen vara redo att ta emot alla de olikheter som vi alla representerar och som arbetsmarknaden idag består av.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Fack:app AB. Innehållet i podden är skapat av Fack:app AB och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.