Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd samt vattenverksamheter
Avsnitt

Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd samt vattenverksamheter

I miljöbalkens tredje avdelning finner man särskilda bestämmelser om vissa verksamheter. Avdelningen innefattar särskilda bestämmelser om bl.a. när tillstånd krävs och särskilda hänsynskrav som endast gäller för dessa verksamheter. Under avsnittet diskuteras 9 kap. MB (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och 11 kap. MB (vattenverksamheter).Medverkande i avsnittet: Jonas Kyrönviita och Christina Olsen Lundh

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Innehållet i podden är skapat av Juridiska institutionen på Göteborgs universitet och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.