Miljöbedömningar, reglerade i 6 kap. MB, är ett viktigt verktyg för att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid planering av beslut om planer och program, samt verksamheter och åtgärder. Notera att den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kap. ikraft, dvs. efter nuvarande upplaga av kursboken gavs ut.Medverkande i avsnittet: Lena Gipperth och Christina Olsen Lundh

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Innehållet i podden är skapat av Juridiska institutionen på Göteborgs universitet och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.