Med kompensation avses gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade. Ekologisk kompensation kan utgöra ett stöd för samhällsnyttiga investeringar genom att motverka nettoförluster av biologiskmångfald och ekosystemtjänster men att kompensera naturvärden är varken enkelt eller alltid möjligt.Medverkande i avsnittet: Kristjan Laas och Jonas Kyrönviita

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Innehållet i podden är skapat av Juridiska institutionen på Göteborgs universitet och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.