Avsnittet behandlar regleringen av kemikalier och kemiska produkter. Området finns reglerat i 14 kap. MB men har genom Sveriges medlemskap i EU övergått till att i stor utsträckning regleras på unionsrättslig nivå främst genom REACH. Reglerna omfattar bl.a. registrering, riskbedömning och informationsdelning av kemiska ämnen och produkter. I avsnittet sätts Jonas kemikaliekunskaper på prov i Julias kemikaliequiz. Gör gärna quizet själv innan du lyssnar på avsnittet för att se om du lyckas slå Jonas. Du finner quizfrågorna i Canvas.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Innehållet i podden är skapat av Juridiska institutionen på Göteborgs universitet och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.