Avsnittet berör regleringen av avfall. Detta område finns reglerat i 15 kap. MB men har genom Sveriges medlemskap i EU övergått till att i stor utsträckning regleras på unionsrättslig nivå främst genom avfallsdirektivet. Reglerna omfattar bl.a. avfallshierarkin och ansvaret för avfall.Medverkande i avsnittet: David Langlet och Jonas Kyrönviita

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Innehållet i podden är skapat av Juridiska institutionen på Göteborgs universitet och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.