این روزا، چه بویی حس می‌کنید؟ بوی چی؟ بوی چی میاد؟ همون بویی که حس می‌کنید تعریفیه از زندگیتون. بذارید زندگی بوی خوش عشق بده.-----این اولین اپیزود از فصل دوم رادیو دچارانه است. سعی کردیم لحن رو کمی تغییر بدیم تا هم برای خودمون تنوع بشه و هم مخاطب حس متفاوتی داشته باشه. از این به بعد سعی می کنیم با این لحن پیش بریمدوستدار شمادریاسالارتیر 1400

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör DaryaSalar. Innehållet i podden är skapat av DaryaSalar och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.