#25 Ekonomiskt våld i relationer med Marie Eriksson
Avsnitt

#25 Ekonomiskt våld i relationer med Marie Eriksson

Mäns våld mot kvinnor har (äntligen) uppmärksammats med intensitet sedan fem kvinnor mördades på tre veckor. Det finns även en ekonomisk vinkel på våldet. Det handlar om hur män kontrollerar och exploaterar kvinnors ekonomi, samt saboterar deras arbeten och möjlighet till försörjning. En som har forskat på detta är Marie Eriksson, historiker och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. I dagens avsnitt berättar hon om det ekonomiska våldet från varningstecknen till hur kvinnor frigör sig och hur du som anhörig kan stötta. 


Är du eller någon du känner utsatt? Det finns hjälp och stöd hos till exempel kvinnojourerna Roks och Unizon. Kvinnofridslinjen finns på 020-50 50 50 och är öppen dygnet runt. 


Vad är ekonomiskt våld i relationer?

– Vi behöver bryta ner begreppet för att synliggöra vilka skepnader det kan uppträda i. Vi har befintlig amerikansk forskning till hjälp. Den talar om financial control, financial exploitation och employment sabotage. Översatt: Det handlar om ekonomisk kontroll, ekonomisk exploatering och att förstöra kvinnans möjlighet till försörjning. Den ekonomiska kontrollen kan ta sig uttryck på en mängd sätt. I ena änden av skalan kan kontrollen bestå av frågor som var är kvittot, var det där nödvändigt att köpa. Frågorna kanske inte anses anmärkningsvärda. Men tonen och kontexten kan visa på annat. I andra änden kan mannen tvinga kvinnan att föra över pengar och tvinga sig till insyn i ekonomin. Eller förvägra kvinnan insyn i ekonomin. Han har total kontroll, säger Marie Eriksson. 


Hur gör män för att hålla kvar kvinnor – hur blir det såhär?

– Det är ett av skälen varför män använder ekonomiskt våld – det är att försvåra för kvinnan att lämna. Om man inte har tillgång till en egen ekonomi, om man inte har några pengar eller någon koll på hur mycket som finns. Om man får höra att man inte har tillräckligt med pengar – då blir det svårt för kvinnan att bryta upp. Våldet kan ha lett till att kvinnan har blivit sjukskriven eller arbetslös. Hon kan ha tappat sin självkänsla. Hon kan ha förlorat sitt nätverk. Allt det där sammantaget försvårar för kvinnan att lämna. 


Vad har kvinnorna du träffat varit med om?

– Det är alltifrån att ha blivit fråntagen insyn i ekonomin. Mannen har undanhållit lån, abonnemang och inkassokrav. Till att kvinnan inte får tillgång till pengarna trots att hon har en lön eller inkomst. Hon måste be och böna om att få pengar. Det är väldigt förnedrande och kränkande. De kan få svårt att bekosta barnens kläder och mediciner. Kvinnor har också erfarit att mannen förstört deras saker. Husgeråd, kläder och andra ägodelar. Inte sällan saker som har ett affektionsvärde. Ren förstörelse. 


– Många av kvinnorna i vår studie hade inte varit fattiga innan. Forskning visar att fattiga kvinnor löper större risk att utsättas, men samtidigt finns forskning som visar att kvinnor från alla socialgrupper utsätts för mäns våld. I vår studie har de flesta kvinnor blivit fattiga i relationen med männen som utövar våld mot dem. 


Hur blir kvinnor fria?

– Ofta lämnar inte kvinnor en gång, utan flera gånger innan det slutgiltiga definitiva uppbrottet. Det kan vara att kvinnan släpper relationen mentalt, utan att mannen märker det. Jag har ställt frågor till kvinnorna hur de förberedde sig ekonomiskt. Flera hade försökt stoppa undan pengar för att kunna lämna eller om de skulle behöva fly hals över huvud. Flera hade fått hjälp av familj eller vänner. Ungefär hälften av kvinnorna hade sökt stöd från socialtjänsten i samband med uppbrottet och det blev de beviljade. 


Vad kan man som anhörig göra om en i ens närhet är utsatt?

– Tydliggör att 'jag finns här, villkorslöst. Du kan ringa mitt i natten och jag tror på dig'. Många kvinnor är rädda att inte bli trodda. Att mannen anses som trevlig, och inte skulle väl han… Det är fenomenet att alla känner någon som blivit utsatt men ingen känner en man som utövat våld mot en kvinna i en nära relation. Det är en märklig ekvation, säger Marie Eriksson.


Hör mer om hur det ekonomiska våldet i relationer tar sig uttryck och vad som behöver göras för att stoppa det i Smarta cash avsnitt #25 Ekonomiskt våld i relationer med Marie Eriksson. 


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Isabella Ahmadi. Innehållet i podden är skapat av Isabella Ahmadi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.