Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na online sériu prednášok pod názvom ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - história a súčasnosť.

Jednotlivými prednáškami Vás prevedie bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. O moderovanie sa postará interná doktorandka Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Mgr. Silvia Ondrejková.

Vysielanie jednotlivých prednášok bude prebiehať každú stredu počas zimného semestra v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. V závere bude vymedzený priestor na diskusiu resp. vyslovenie názorov online účastníkov stretnutí.

Sériu prednášok „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - história a súčasnosť, ukončíme poslednou - desiatou časťou s názvom "Slovenský organizovaný zločin“.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom linku https://url.umb.sk/rganizovanylocin

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör PrF UMB. Innehållet i podden är skapat av PrF UMB och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.