This week, all three of us are back! We cover the best take out burger joints, all the new Shadow Collective spoilers, Nick and Keegan do some bat reps, and we start our new series "Help Keegan Win NOVA!" 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Legion99. Innehållet i podden är skapat av Legion99 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.