الیس و مامان راهی میهمانی می شوند، باید لباس بپوشند و آماده شوند اما آلیس می خواهد کفش مامان را بپوشد و راه برود... 

در این اپیزود تجربه انتخاب لباس و کفش و منتظر ماندن برای این تجربه را مرور می کنیم.

شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی: امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alica Alica. Innehållet i podden är skapat av Alica Alica och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.