سحر سلطانی در اپیزود کفش مامان  درباره اهمیت #انتخابگری و #فرصت_دهی  در فرآیند انتخاب لباس  سخن می گوید، چگونه مفهوم انتخاب برای کودکان درونی می شود و با تجربه نو همراه می شود.

شعر و داستان : #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alica Alica. Innehållet i podden är skapat av Alica Alica och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.