الیس بیدار شده و رفته روی تخت مامان، مامان هنوز خوابه، آلیس روی تخت بپر بپر میکنه و مامان هنوز نمی خواد بیدار بشه که یکباره آلیس... 

در این اپیزود لذت و هیجان بازی و پریدن با حادثه مقارن می‌شود، آلیس از فاز بازی وارد فاز اتفاق بد می شود و مراقبت را تمرین می کند.

شعر و داستان: #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alica Alica. Innehållet i podden är skapat av Alica Alica och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.