In this episode we are joined by Consultant Neurologist Dr John Williamson to discuss some of the common referrals seen in general neurology clinic.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Neuro Podcases. Innehållet i podden är skapat av Neuro Podcases och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.