It’s not often that cuttlefish go viral, but that’s what happened when Alex Schnell published the results of her experiments showing that cuttlefish perform well in a version of the famous marshmallow test used to test self-control in children. 

Support the show: https://www.patreon.com/clearandvivid

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alan Alda. Innehållet i podden är skapat av Alan Alda och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.