The sacrifice of an animal has always been a recognised form of worship in many religions, but in the ‘Shariah’ (Islamic sacred law) of The Last and Final Messenger of Allah Ta’ala (Peace be upon him) the sacrifice of an animal has been recognised as a form of ibadah (worship) during the three days of the month Zul Hijjah, namely the 10th, 11th, and 12th.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ZamZamAcademy. Innehållet i podden är skapat av ZamZamAcademy och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.