Trollerin derdi ne? Hangi kişilik özelliklerindeki insanlar daha çok trollük yapıyor? Bu soruların cevaplarını bilimsel kaynaklara atıflarla vermeye çalışıyoruz.

Bahsi geçen kaynaklar:

Buckels, E. E., Trapnell, P. D., & Paulhus, D. L. (2014). Trolls just want to have fun. Personality and individual Differences, 67, 97-102. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.016

Halpern, D., & Gibbs, J. (2013). Social media as a catalyst for online deliberation? Exploring the affordances of Facebook and YouTube for political expression. Computers in Human Behavior, 29(3), 1159-1168. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.008

Lopes, B., & Yu, H. (2017). Who do you troll and Why: An investigation into the relationship between the Dark Triad Personalities and online trolling behaviours towards popular and less popular Facebook profiles. Computers in Human Behavior, 77, 69-76. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.08.036

March, E. (2019). Psychopathy, sadism, empathy, and the motivation to cause harm: New evidence confirms malevolent nature of the Internet Troll. Personality and Individual Differences, 141, 133-137. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.01.001

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sinan Alper. Innehållet i podden är skapat av Sinan Alper och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.