نقال باشی

نقال باشی

. آنچه از تاریخ می آموزیم این است که از تاریخ هیچ نمی آموزیم

در کنار هم تاریخ می خوانیم، شاید که چراغ راه آینده ما باشد

برای اطلاعات تصویری و تکمیلی، به صفحه اینستاگرام زیر مراجعه کنید

Ardam.ali

Antal avsnitt: 1

Senaste avsnittet:

En podcast av: علی آردم

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör علی آردم. Innehållet i podden är skapat av علی آردم och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.