Næringsforening-kasten

Havbruksnæringen i Rogaland har enorme vekstambisjoner. Ny teknologi er under utvikling for å få til en bærekraftig vekst, enten det gjelder  landbaserte anlegg, havbruk til havs, fôr eller lukkede anlegg i fjordene. Som vanlig stiller vår region særdeles sterkt – fordi vi har  hele verdikjeden. Det vi trenger nå for å utnytte potensialet og skape tusenvis av nye arbeidsplasser er tillatelser. Et tosifret antall gryteklare prosjekter står klar. Er vi rigget for denne muligheten?  


Gjester i denne sendingen:

Harald Minge, Næringsforeningen

 Tormod Andreassen, Næringsforeningen

 Eivind Helland, Blue Planet

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Innehållet i podden är skapat av Næringsforeningen i Stavanger-regionen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.