247 - Şehir Hepimizin : Serkan Taycan ile “Kente Doğru”
Avsnitt

247 - Şehir Hepimizin : Serkan Taycan ile “Kente Doğru”

Programda konuğumuz görsel sanatçı Serkan Taycan ile kişisel sergisi “Kente Doğru”yu ve 14 yıllık süreçte gerçekleştirdiği işlerini konuştuk.

Pratiğinde kenti ve kentliliği merkeze alan Taycan, kentin güncel dinamiklerini merkez, çeper, kamusal alan, aidiyet, kimlik, sınırlar gibi kavramlar ekseninde anlamayı gözetiyor. Fotoğraf serilerinden “Habitat”ta taşrayı incelerken, “Kabuk”ta İstanbul’un çeperlerine bakıyor, “Agora”da İstanbul’un meydanlarını konu ediyor. İki Deniz Arası yürüyüş rotasında ise Kanal İstanbul rotasını bedensel ve kolektif bir biçimde deneyimliyor.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör İstanbul Hepimizin. Innehållet i podden är skapat av İstanbul Hepimizin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.