This Is Important

Today, this is what’s important:

The Emmys, Chris Elliott, Jared Leto, The Razzies, Robert DeNiro, Bo Jackson, Anders fighting the neighbors, believing in yourself, coffee, Adam's sleep habits, their drink of choice, Kombucha, and more!

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.