This Is Important

Today, this is what’s important:

Handwriting, pens, MDMA, TLC, TikTok, viral videos, Sturgis Motorcycle Rally, the Baldwin brothers, Kyle's back tattoo, piercings, jam bands, marathons, what politicians smell like, deodorant, nicknames, and more!

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.