The boys talk about the brand new Legacy Update Patch Notes and what they liked the most from the upcoming season. They also discuss the future of gambling and have a nice little Raze Energy Question as well.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Grab My Banner. Innehållet i podden är skapat av Grab My Banner och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.