"I'm like, 'What the heck is that?' So, I walk around some shrubs, and as I get closer I can see that it kind of looks like bone."

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Texas Monthly. Innehållet i podden är skapat av Texas Monthly och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.