On this episode of Craft Service, Malik and Alaina are joined by Edwin Raymond, an NYPD Sargent, and activist who is known for his role in the Emmy Award-winning documentary "Crime+Punishment." Edwin Raymond describes some of his experiences as an NYPD officer and how the idea behind the documentary began.

You can watch Crime+Punishment on Hulu now!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör HeroSays. Innehållet i podden är skapat av HeroSays och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.