kaan

kaen كا ن can be used on its own to talk about some situation in the past, or it can be used with the

imperfect and bi-imperfect to move the meaning of the verb into the past, and with the ha-imperfect

to indicate something that almost or nearly happened.

FIND ME ON:

YOUTUBE CHANNEL

INSTAGRAM

FACEBOOK

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sondos. Innehållet i podden är skapat av Sondos och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.