اپیزود بیست و هشتم-و خدایی که در این نزدیکیست - قسمت سوم
Avsnitt

اپیزود بیست و هشتم-و خدایی که در این نزدیکیست - قسمت سوم

ساده سازی به معنای ساده انگاری نیست..این روش صرفا برای درک و تصور بهتر موضوعات پیچیده میباشدمانند فرایند خواب دیدن...."اپیزود بیست و هشتم، نسخه صوتی کتاب "و خدایی که در این نزدیکیست....نویسنده: شهریار شهیر برزگرگوینده: حسین توکلی

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör شهریار شهیر برزگر. Innehållet i podden är skapat av شهریار شهیر برزگر och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.