Denna vecka ser vi närmare på kopplingen mellan gener och vikt.

Cecilia går igenom de gener som påverkar vår vikt och ämnesomsättning.

Genetik är verkligen fascinerande och kan hjälpa oss att förstå varför vissa människor har lättare eller svårare att hantera sin vikt.

Det är viktigt att vi undviker att stigmatisera någon som kämpar med en utmaning, eftersom bakgrundsfaktorer kan påverka oss utan att vi ens är medvetna om det.

Genom att lära oss mer om vår egen genetik kan vi skapa bättre förståelse av oss själva och lättare lösa våra individuella utmaningar.

Det är flera gener Cecilia lyfter fram som har en påverkan på vikt och ämnesomsättning, där ibland dessa:

FTO-gen

MC4R-gen

LEPR-gen

PPARG-gen

ADIPOQ-gen

TCF7L2-gen

INSR-gen

ADRB2-gen

ADRB3-gen

UCP-gener

IL-6-gen

TNF-alpha-gen

FTO-gen: En gen som påverkar kroppsvikt och energibalans.

MC4R-gen: En gen som påverkar aptit och energibalans, och mutationer kan öka risken för fetma.

LEPR-gen: En gen som påverkar aptit och energibalans genom att binda till leptin.

PPARG-gen: En gen som påverkar glukos- och lipidmetabolismen, och mutationer kan öka risken för diabetes.

ADIPOQ-gen: En gen som påverkar glukos- och lipidmetabolismen genom att frisätta ett hormon från fettceller.

TCF7L2-gen: En gen som påverkar insulinproduktionen och är en av de starkaste genetiska riskfaktorerna för typ 2-diabetes.

INSR-gen: En gen som påverkar kroppens känslighet för insulin och risken för insulinresistens och diabetes.

ADRB2-gen: En gen som påverkar kroppens känslighet för adrenalin och risken för astma och hjärtsjukdomar.

ADRB3-gen: En gen som påverkar kroppens fettomsättning och risken för fetma och typ 2-diabetes.

UCP-gener: Gener som påverkar kroppens energimetabolism och kan öka risken för fetma och diabetes.

IL-6-gen: En gen som påverkar inflammationen i kroppen och risken för inflammatoriska sjukdomar.

TNF-alpha-gen: En gen som påverkar inflammationen i kroppen och risken för inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom.

Följ oss på Instagram @fantastiskhalsa för att se vilket ämne vi tar upp i nästa avsnitt och få med dig tips och inspiration som vi delar där. Besök oss också på www.fantastiskhalsa.com där hittar du mer samlad information om oss.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör F.H.. Innehållet i podden är skapat av F.H. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.