Denne episoden tar for seg klageprosessen på 44 innklagede dommere. Klagene ble innlevert i midten på april 2020, og har vokst i omfang fra 29 klager, til i dag, 44 dommere. Det kan sies at det rettidig fint kunne vært innklaget 40 dommere til, men 44 får rekke for å statuere et eksempel. Kan Utvalget behandle? Det er et spørsmål alle og enhver må spørre seg selv. Det nærmer seg et halvt år uten at tilsynsutvalget har sendt ut brev til de innklagede dommerne. Dette til tross for den alvorlige situasjonen jeg befinner meg i privat. Jeg skrev et forord til klagene, og ingenting av de momentene som forordet tar for seg, er den dag i dag blitt behandlet ev en eneste dommer. Hvis jeg skulle gjette, vil jeg tro at hele den norske dommerstand er satt ut av spill, og kan ikke behandle fordi alle som en, her medvirket til feil i andre saker. Tiden vil vise!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jarl-Gunnar Lier. Innehållet i podden är skapat av Jarl-Gunnar Lier och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.