Organisationer, företag och individer är ju givetvis olika rustande för att ta sig an pågående samhällsförändringar och de nya ekonomiska förutsättningarna som vi befinner oss i för tillfället. I dagens podd vill Johan och Zorica närmare förstå om det finns skillnader och på vilket sätt olika generationer förhåller sig till arbete, karriär och hur de vill leva sina liv. De träffar Anders Parment, generationsforskare på Stockholms universitet för att prata generationsskillnader, och på vilket sätt dessa bör uppmärksammas mer aktivt på våra arbetsplatser. Vidare diskuteras under avsnittet ett annat spännande område som Anders skrivit om och beforskat och som han kallar ”det ängsliga samhället”. Vad kan övertro på kundorientering, prestationsmätningar och ständigt återkommande återkoppling och uppföljning om allt, alltid skapa för förhållningssätt och kultur på våra arbetsplatser och i civilsamhället i stort.  

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sveriges HR Förening. Innehållet i podden är skapat av Sveriges HR Förening och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.