Stor efterfråga på batterimetaller / God morgon från Paretodesken 18 februari
Avsnitt

Stor efterfråga på batterimetaller / God morgon från Paretodesken 18 februari

Idag pratar vi om gruvor och batterimetaller som är en viktig fråga just nu i energitransformationen. Johan Spetz går igenom sektorn och berättar om vår konferens vi har nästa vecka på just det temat.


Disclaimer:

”Informationen i denna podd ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.”

http://www.paretosec.com/download/compliance/disclaimer.pdf

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Pareto Securities. Innehållet i podden är skapat av Pareto Securities och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.