How can you tell if someone around you is a narcissist? How many narcissistic personalities are there? 

Join me as I go through the top ten different narcissistic personality disorders and the traits each one has. 


Merch: 

https://aslutwithmorals.creator-spring.com/listing/aswm-angry-bear

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ruby-may/message

Support this podcast: https://anchor.fm/ruby-may/support

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ruby May. Innehållet i podden är skapat av Ruby May och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.