8: موسیقی مذهبی؛ از باخ تا تکیه دولت!
Avsnitt

8: موسیقی مذهبی؛ از باخ تا تکیه دولت!

در این اپیزود با هم سفری می کنیم از کلیسای قرون وسطا در اروپا تا تکیه دولت تهران در دوره ناصرالدین شاه و از قصه های جالب موسیقی مذهبی می شنویم.با روایت فرزانه محمدیان و تدوین سهیل محمدیان.منابع مورد استفاده در این اپیزود:کتاب درک و دریافت موسیقی، راجر کیمی ین- سرگذشت موسیقی ایران، روح الله خالقی- مصاحبه رادیو رادیو فرهنگ با هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی- مصاحبه با آزاده محمدیان، بازیگر و کارگردان تئاتر- پیشخوانی در تعزیه، اردشیر صالح پور- مقاله بررسی تعزیه و هنر اجرا (پرفورمنس آرت) با تاکید بر تعامل بر مخاطب، زهرا رهبرنیا و روشنک داوری.موسیقی های مورد استفاده در این اپیزود به ترتیب پخش شدن: تعزیه حر، تعزیه قاسم افشار، سوئیت شماره 1 باخ، فوگ در سل مینور باخ، آواز بیات ترک سید جواد ذبیحی، فوگ باخ، تعزیه نی عباس صالحی و شبیه خوانی، گوشه راک عبدالله محمدرضا شجریان، مخالف سه گاه آواز اقبال آذر و تار علی اکبر شهنازی، تعزیه علی اکبر حسن برکتی پور، قطعه حصار حسین علیزاده.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör فرزانه محمدیان. Innehållet i podden är skapat av فرزانه محمدیان och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.