Did you ever watch Bones and think, “I could do that!” Dan and Dr. Rosie Busch talk about the importance of an investigation of what type of predator may be impacting your flock and how those impacts may be measured.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ryan Mahoney/Dan Macon/Dr. Roselle Busch. Innehållet i podden är skapat av Ryan Mahoney/Dan Macon/Dr. Roselle Busch och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.