Hope you're not too sick of Zelda: Tears of the Kingdom yet, because it's all we can play. Kirk, Jason, and Maddy take another deep dive into Hyrule, talking about physics engines (and what makes them tick), dungeons, and tales from their adventures through one of this year's finest games.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Maximum Fun. Innehållet i podden är skapat av Maximum Fun och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.