This episode, Spurlock returns and talks NBA playoffs and the kickoff to the NFL season.  M Glad covers market updates, including residential rent collections, hotels, a major debt fund, YTD top REIT performers, as well as, three REITs of the week (residential, debt, and office REITs).  Listen in to get all of the industry and sports updates!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör M Glad. Innehållet i podden är skapat av M Glad och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.